Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, oraz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu przekazały Niezależnym Policyjnym Związkom Zawodowym własnoręcznie wykonane maseczki ochronne.

W działania włączyła się Monika Wróblewska, policjantka z elbląskiej komendy, która po służbie również pracuje w ERKON.

- Pani Barbara Gąsak prezes ERKON w Elblągu zapytała mnie czy moi koledzy z policji też będą potrzebować maseczek ochronnych – mówi Monika Wróblewska. – Poprosiłam więc by w pracowni krawieckiej uszyto również i dla nich takie maseczki - dodaje Monika Wróblewska.

„Trenerzy pracy a nawet panie sprzątające, rotacyjnie, w ramach pracowni krawieckiej, zaangażowali się w szycie kolorowych maseczek, które następnie zostaną przekazane Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu oraz Szpitalowi Miejskiemu." czytamy na profilu facebookowym ERKON.

Łącznie przekazano ich ponad 100 szt. A w razie potrzeb może to być większa ilość.

- Bardzo dziękujemy za taką inicjatywę – mówi Zbigniew Przyborowski przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP w Elblągu. - Policyjne związki zawodowe chętnie przyjmą maseczki. Będą one wykorzystywane przez policjantów w codziennej pracy z naszymi interesantami. Jeszcze raz dziękujemy za taką inicjatywę.

 maseczki 2

maseczki5

maseczki6

maseczki 1