Coraz większym zainteresowaniem cieszy się wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. procedura weryfikowania liczby członków związku zawodowego. Zastrzeżenia dotyczące zadeklarowanej liczebności może zgłosić nie tylko pracodawca, u którego dana organizacja działa, lecz także konkurencyjny związek. Dla związków może być to istotna broń w rywalizacji o wpływy, bo od liczby członków danej organizacji zależy siła jej argumentów w negocjacjach z pracodawcą. – pisze Łukasz Guza w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: „Związki zawodowe sprawdzają konkurencję. Nowe przepisy trafiły na podatny grunt”.

Pielęgniarki i położne, pracownicy medyczni, oświata, służby mundurowe, administracja sądowa i prokuratura nie otrzymają wyższej płacy minimalnej, bo mają oddzielne ustawy. Dziwnym trafem to rząd jest pracodawcą tych grup – mówiła w TOK FM Dorota Gardias, przewodnicząca FZZ i Rady Dialogu Społecznego.

Jak informowaliśmy Sejmowa Komisja do Spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 11 września 2019’rozpatrzyła projekt dezyderatu:– w sprawie terminu i kosztów realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy.

Jeszcze w tym roku wzrośnie odpis na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz pracowników w gospodarce narodowej.  Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (tzw. ustawy okołobudżetowej).

Do historii przeszła tegoroczna edycja Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały. W tym roku o puchar Komendanta Głównego Policji walczyło 28 drużyn z całej Polski.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów w dniu 4 września złożył w Kancelarii Sejmu RP Petycję celem zmiany dyskryminujących funkcjonariuszy i żołnierzy przepisów Kodeksy Postępowania Administracyjnego tj. art. 7a i art. 81a.

Bunt funkcjonariuszy w piekarskiej komendzie Milicji Obywatelskiej, który miał miejsce 30 lat temu, zapoczątkował powstanie Policji w Polsce. A wszystko miało swój początek 7 września 1989 r. od listu zaadresowanego do ówczesnego premiera Tadeusza Mazowieckiego. Na czele protestu stanął wówczas Roman Hula, późniejszy komendant wojewódzki, a potem także główny Policji.

W dniach 05-07 września 2019 roku w Mrągowie na obiektach Hotelu Resort & Spa odbędzie się VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn im. mł.asp. Marka Cekały o Puchar Komendanta Głównego Policji. W turnieju udział weźmie 28 drużyn z całej Polski.