pzu logo emeryt2015

alianz emeryt 2016

allianzlogo policja2016

AP BEZUKOLO 1 2 ap 002

Pomóż Oliwii

pom bartek

bartus baner

benjamin

warmia mazury 200

Uchwały, Stanowiska

Stanowisko w sprawie przesuwania etatów do komórek organizacyjnych ruchu drogowego oraz do walki z przestępczością zorganizowaną

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Iławie w dniu 25.02.2013 r. zapoznał się z pismami przesłanymi przez KWP w Olsztynie Wydział Kadr i Szkolenia oraz Wydział Do Walki z Przestępczością Gospodarczą  KWP w Olsztynie dotyczącymi zwiększenia etatowego Wydziałów Ruchu Drogowego i Wydziałów/Zespołów Do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Pisma te dotyczą całości  Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego

Czytaj więcej...

Aktualności Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Serwis informacyjny oficjalnej strony Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, najświeższe wiadomości i wydarzenia. Zarząd Główny jest centralnym organem NSZZ Policjantów – organizacji z tradycjami sięgającymi początków odradzającej się państwowości polskiej i całego dwudziestolecia międzywojennego (1918 - 1939) oraz działań towarzyszących zrywowi solidarnościowemu 1980 - 1981...