allianzlogo policja2016

alianz emeryt 2016

pzu policja 2015

pzu logo emeryt2015

warmia mazury 200

AP BEZUKOLO 1 2 ap 002

benjamin

bartus baner

pom bartek

Pomóż Oliwii

Prezydium ZG przyjęło Program naprawczy dla Policji

logo nszzp ikoPrezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przyjęło Program naprawczy dla Policji i wezwało Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do niezwłocznego podjęcia rozmów na temat poprawy sytuacji policjantów, emerytów policyjnych oraz członków ich rodzin.

Plan zakłada szereg rozwiązań systemowych i wymaga m.in. dokonania korekty w obowiązującym Programie modernizacji służb mundurowych, ale nade wszystko – jak podkreśla Prezydium w swojej decyzji – dobrej woli zarówno ze strony Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i całego Rządu.

Charakter problemów, które coraz boleśniej doświadczają polskich policjantów i Policję wymaga, by działania zostały podjęte niezwłocznie, w związku z czym Prezydium ZG zastrzega, że w przypadku nieprzystąpienia do wspólnych rozmów i zignorowania zawartych w swoim Programie żądań, NSZZ Policjantów podejmie akcję protestacyjną o charakterze ogólnokrajowym.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu, którą przyjęto w formie decyzji prezydium ZG NSZZ Policjantów.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Aktualności Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Serwis informacyjny oficjalnej strony Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, najświeższe wiadomości i wydarzenia. Zarząd Główny jest centralnym organem NSZZ Policjantów – organizacji z tradycjami sięgającymi początków odradzającej się państwowości polskiej i całego dwudziestolecia międzywojennego (1918 - 1939) oraz działań towarzyszących zrywowi solidarnościowemu 1980 - 1981...