allianzlogo policja2016

alianz emeryt 2016

pzu policja 2015

pzu logo emeryt2015

warmia mazury 200

AP BEZUKOLO 1 2 ap 002

benjamin

bartus baner

pom bartek

Pomóż Oliwii

Pogrzeb Andrzeja Żwańskiego

an zw ikoW dniu 7 czerwca 2017 roku o godz. 14:00 w kościele Świętej Trójcy w Błoniu k/Warszawy odbyła się ceremonia pogrzebowa podinsp. w st. spocz. Andrzeja Żwańskiego. Uroczystości asystowała Kompania Honorowa oraz Orkiestra Reprezentacyjna KSP.

Andrzej Żwański był przewodniczącym Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Policjantów w latach 1995 – 1999. W ostatnich latach pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Andrzej Żwański miał 71 lat.

W imieniu Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie rodzinie i najbliższym śp. Andrzeja Żwańskiego pragnę przekazać wyrazy głębokiego współczucia.   

Część Twojej Pamięci!

Daniel Mądry

W-M ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie

Aktualności Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Serwis informacyjny oficjalnej strony Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, najświeższe wiadomości i wydarzenia. Zarząd Główny jest centralnym organem NSZZ Policjantów – organizacji z tradycjami sięgającymi początków odradzającej się państwowości polskiej i całego dwudziestolecia międzywojennego (1918 - 1939) oraz działań towarzyszących zrywowi solidarnościowemu 1980 - 1981...